Lista gamla sidor med modulen Söklistning

Detta var ett tips som jag och Lisa delade med oss utav under vårt föredrag på SiteVisiondagarna 2018.

Målet är att vi lista de sidor på webbplatsen som inte blivit uppdaterade/publicerade på nytt på över ett år. Ett effektivt sätt att hitta gamla ouppdaterade sidor som man kanske har glömt bort.

 1. Placera ut modulen Söklistning 1 Länk till annan webbplats. på valfri sida där du vill att listan med ouppdaterade sidor ska visas.

 2. Som Sökfråga 1 Länk till annan webbplats. i modulen behöver vi skriva en sökfråga som gör att vi frågar vårt sökindex efter alla sidor som minst ett år gamla. Sökfrågan i detta fallet blir:
  lastpublished:[* TO NOW-1YEAR/DAY]
  Denna söksträng innebär att vi kommer visa alla sidor som har ett datum i fältet lastpublished som är från ett år tillbaka i tiden eller mer.

 3. Gå nu till fliken Urval Länk till annan webbplats.. Här kan du exempelvis begränsa vilken typ av sidor/filer som ska komma med i din lista samt begränsa urvalet om du vill att listan enbart ska visa sidor/filer från en viss delgren. Ett exempel är att enbart inkludera Sidor för att inte få med gamla nyhetsartiklar i sin lista.

 4. Gå nu till fliken Sökresultat Länk till annan webbplats.. Här kan det vara bra att kryssa i Visa tid och storlek för att i din lista få se datum när sidorna/filerna senast publicerades.

 5. Under fliken Utseende Länk till annan webbplats. kan du göra ändringar om du vill, men inget måste.

 6. Gå nu till fliken Avancerat Länk till annan webbplats.. Här ska du kryssa i Använd egen sortering av träffar under rubriken Sortering.
  Klicka sedan på Lägg till sortering och ange lastpublished som Fältnamn.
  Inställningen för Ordning ska vara inställd på Stigande. Det innebär att du kommer få den äldsta sidan längst upp i din lista.

Nu är du klar och du ska få en lista över sidor som är över ett år sedan de senast publicerades på din webbplats.

Denna artikel publicerades .